REGULAMIN WYPOŻYCZALNI LEGO®

jako integralna część „Makademii” Mokotowskiej Akademii Kultury.

 1. Zestawy klocków LEGO® oferowane do wypożyczenia przez MAKADEMIĘ przeznaczone są dla dzieci powyżej 2 roku życia. Górna granica wieku nie istnieje. Dorośli również mogą korzystać z tej oferty bez ograniczeń. Przeznaczenie oferowanych zestawów dla poszczególnych grup wiekowych podane jest przez producenta i uwzględniane przez pracowników MAKADEMII przy doborze zestawu.
 2. Z oferty wypożyczalni korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 16-sty rok życia i zostały zarejestrowane w naszym systemie. Dane do rejestracji to: Imię i Nazwisko, adres i numer telefonu.
 3. Wypożyczenie klocków następuje po wpłaceniu gotówką kaucji zwrotnej oraz uiszczeniu opłaty związanej z wypożyczeniem klocków
 4. Zestaw klocków jest ważony w obecności osoby wypożyczającej zarówno przed wypożyczeniem jak i w momencie jego zwrotu.
 5. Zestawy wypożyczane są bez pudełka zewnętrznego (oryginalnego) w plastikowym opakowaniu zastępczym z dołączoną instrukcją składania oraz raportem zawierającym podstawowe informacje o wypożyczanym zestawie (w tym jego gramaturę będącą podstawą do rozliczenia kaucji) oraz termin zwrotu zestawu do MAKADEMII (najpóźniej 30 min. przed zamknięciem w ustalonym dniu zwrotu).
 6. Złożony zestaw można dostarczyć do Makademii w złożonych częściach tak, aby mieściły się one w plastikowym opakowaniu zastępczym, nie jest więc wymagane (choć dozwoloneJ) jego rozłożenie na poszczególne elementy, rozkładanie zestawu oraz sprawdzenie jego kompletności jest wliczone w cenę wypożyczenia.
 7. Opłata za wypożyczenie:
  1. opłaty za wypożyczenie zestawu klocków LEGO® pobierane są z góry w dniu wypożyczenia i zależą od wartości wypożyczanego zestawu oraz długości okresu, na jaki zostały wypożyczone.
  2. wysokości opłat oraz kaucji podane są w aktualnym cenniku w siedzibie Makademii i na stronie internetowej makademia.edu.pl w zakładce „Wypożyczalnia Lego”
  3. w przypadku spodziewanych trudności ze zwrotem zestawu w umówionym terminie, należy poinformować o tym telefonicznie pracownika MAKADEMII, w celu ustalenia indywidualnego terminu zwrotu oraz sposób rozliczenia za dodatkowe dni korzystania z zestawu klocków LEGO® (dane kontaktowe znajdują się na stronie: makademia.edu.pl);
  4. wszelkie koszty wynikające z ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z wypożyczonego zestawu zostaną pokryte z kaucji pobranej przed wypożyczeniem według poniższych zasad:
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 5% wagi zestawu - potrącenie 5% wartości kaucji;
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 10% wagi zestawu - potrącenie 10% wartości kaucji;
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 15% wagi zestawu - potrącenie 15% wartości kaucji;
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) powyżej 15% wagi zestawu - zatrzymanie całej kaucji;
 • brakujące minifigurki oraz ich wyposażenie - potrącenie z kaucji od 10 do 50 zł w zależności od indywidualnej wyceny;
 • zwrot zestawu po terminie bez wcześniejszego powiadomienia - potrącenie 3% kaucji za każdy dzień opóźnienia.
 1. Przed wypożyczeniem zestawu klocków LEGO® jest on sprawdzany przez pracowników MAKADEMII pod względem jego kompletności i ewentualnych uszkodzeń.
 2. Wypożyczane zestawy są kompletne, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczenie zestawu z brakującymi elementami, jeżeli nie wpływają na istotnie na walory wypożyczanego zestawu, wypożyczający jest poinformowany o tym fakcie zanim wypożyczy klocki i zapłaci kaucję.
 3. Wypożyczający ma możliwość wglądu do regulaminu w siedzibie wypożyczalni w godzinach otwarcia lub na stronie makademia.edu.pl. Przed rozpoczęciem zabawy wypożyczonym zestawem klocków LEGO® upewnij się, że masz czyste ręce a w czasie zabawy klockami LEGO® nie zajmuj się spożywaniem posiłków i piciem napojów (na czas konsumpcji zrób sobie przerwę, nie łącz ze sobą jedzenia i zabawy klockami).
 4. Do rozdzielania połączonych klocków nie używaj własnych (i cudzychJ) zębów (nie bierz klocków do ust), nie używaj także narzędzi mogących spowodować uszkodzenie klocków LEGO®.
 5. Dokonując wypożyczenia, wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.


Życzymy udanej zabawy,

WYPOŻYCZALNIA KLOCKÓW LEGO®
WARSZAWA MOKOTÓW, URSYNÓW